Lietuvos matematikos rinkinys http://www.journals.vu.lt/LMR <p>Publish articles presenting new and important events in all areas of mathematics.</p> lt-LT <p>Please read the Copyright Notice in&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/journalpolicy">Journal Policy</a>.&nbsp;</p> remigijus.leipus@mif.vu.lt (R. Leipus) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0200 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Pasitinkant 60-ąją LMD konferenciją: žvilgsnis į praeitį http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13174 <p>Šiame straipsnyje remiantis Vilniaus universiteto Henriko Jasiūno vardo matematikų muziejaus fonduose saugomais šaltiniais atskleidžiama Lietuvos matematikų draugijos genezė, nurodomos jos ištakos -- ankstesnio meto lietuvių matematikų vienijimosi apraiškos.</p> Juozas Banionis ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13174 Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0200 Žinomas nežinomas XX a. 4 dešimtmečio pabaigos aukštosios matematikos konspektas http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13175 <p>Zigmas Žemaitis (1884-1969) - Lietuvos matematikų patriarchu tituluojamas profesorius, klojęs pagrindus visam Vasario 16-osios Lietuvos Respublikos mokslui, paliko ženklų pėdsaką ir pirmųjų aukštosios matematikos vadovėlių lietuvių kalba leidyboje. Šiuo straipsniu siekiama aptarti kiek primiršto ,,Diferencialinio-integralinio skaičiavimo`` pasirodymo aplinkybes, vadovėlio (konspekto) turinį ir nusakyti leidinio reikšmę įtvirtinant šį dalyką aukštosiose studijose Lietuvoje.</p> Juozas Banionis ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13175 Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0200 Nei per lengvi, nei per sunkūs pamokomi uždaviniai Lietuvos matematizuotose terpėse http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13176 <p>Šiame straipsnyje nagrinėjami ir aptariami kai kurie uždaviniai, kurie gali būti išspręsti ir beveik nieko neparašius -- tik atsakymą užrašant, nors gali sukelti ir vadinamųjų laikinų sunkumų ir netgi pasirodyti sunkoki.</p> Romualdas Kašuba ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13176 Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0200 Matematikos ir gamtos fakultetas Lietuvos universitete ir jo raida http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13178 <p>Matematikos ir gamtos fakulteto ištakomis Kaune laikomi 1920-ieji metai, kai buvo įsteigti Lietuvos Aukštieji Kursai, į kurių sudėtį įėjo ir Matematikos-fizikos skyrius. 1922 m. vasario 16~d., įkūrus Lietuvos universitetą Kaune, buvo įsteigtas Matematikos-gamtos fakultetas, kuris vykdė veiklą iki 1940 m. rudens. 1940 m. rugsėjo 1 d. Matematikos-gamtos fakulteto veikla Kaune sustabdyta, jis perkeltas į Vilnių. Visą, nuo Fakulteto įkūrimo iki sustabdymo, veiklos laiką Kaune Fakultetui vadovavo dekanas prof. Zigmas Žemaitis. 1993 m. rugsėjo 1 d. Kauno technologijos universitete Aukštosios matematikos (pakeičiant pavadinimą į Taikomosios matematikos), Bendrosios matematikos ir Fizikos katedrų pagrindu įsteigtas Fundamentaliųjų mokslų fakultetas, 2014 m. sausio 1 d. (at)gavęs istorinį Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto pavadinimą ir skaičiuojantis jau 25-uosius savo veiklos metus.</p> Virginija Klusienė, Bronė Narkevičienė, Judita Puišo ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13178 Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0200 Daugyba kitaip pamokose itin gabiems vaikams http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13177 <p>Straipsnyje pristatomas itin gabių mokinių matematinio ugdymo atvejis Kauno~ m. tarpdisciplininėje ugdymo programos trečioje klasėje. Tokio ugdymo teorinis pagrindas – diferencijuoto mokymo taikymas, naudojant išorinį diferencijavimą – programa skirta viso miesto itin gabiems vaikams. Papildomi diferencijuoto mokymo aspektai: mokinių grupavimas pagal gabumų lygmenį, nestandartinio ugdymo turinio parinkimas, komandinis darbas ir individualizuotas vertinimas.</p> Violeta Kravčenkienė, Bronė Narkevičienė ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13177 Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0200 Atvejo analizės metodo taikymas matematikos dėstyme http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13179 <p>Šiame straipsnyje pristatomas atvejo analizės metodas ir jo taikymas matematikos mokymosi procese.</p> Loreta Mačėnaitė ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13179 Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0200 Kubinių lygčių klasifikacija http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13180 <p>Kadangi paaiškėjo, kad ne tik trečiojo, bet ir ketvirtojo laipsnio lygtys su realiaisiais koeficientais mokykliškai (nesiremiant kompleksinių skaičių teorija) išsprendžiamos realiųjų skaičių aibėje, tapo įmanoma jas suklasifikuoti. Šiame straipsnyje pateikta trečiojo laipsnio lygčių klasifikacija (ketvirtojo laipsnio lygčių klasifikacija bus pateikta kitame straipsnyje, rengiamame spaudai).</p> Juozas Juvencijus Mačys, Jurgis Sušinskas ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13180 Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0200 Matematikos olimpiadų pamokos http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13181 <p>Straipsnyje nagrinėjami keli 2018 m. Lietuvos mokinių ir Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto matematikos olimpiadų uždaviniai. Lyginami jų sprendimo būdai, pateikiama patarimų, naudingų sprendžiant sunkesnius uždavinius.</p> Juozas Juvencijus Mačys, Jurgis Sušinskas ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13181 Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0200 Racionalieji kuboidai ir Herono trikampiai http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13182 <p>Straipsnyje nagrinėjama iki šiol neišspręsta racionaliųjų kuboidų egzistavimo problema. Gauti šiai problemai ekvivalentūs teiginiai, suvedantys ją į Herono trikampių, kurių kraštinių ilgiai yra sveikųjų skaičių kvadratai ir kurie tenkina kitas papildomas sąlygas, egzistavimą. Taip pat gauti Eulerio plytų ryšiai su Herono trikampiais, tenkinančiais papildomas sąlygas.</p> Edmundas Mazėtis, Grigorijus Melničenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13182 Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0200 Matematikos didaktikos mokslas Lietuvoje: Quo vadis? http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13183 <p>Straipsnyje pateikiama matematikos didaktikos mokslo situacijos valstybiniame, socialiniame ir instituciniame lygmenyse analizės rezultatai ir išvados – rekomendacijos situacijos pagerinimui.</p> Bronė Narkevičienė, Regina Novikienė ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13183 Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0200 Penktos klasės matematikos olimpiadų užduočių sprendimo rezultatų analizė http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13184 <p>Straipsnyje pateikiama Šiaulių m. (II-ojo etapo) 5-os klasės mokinių matematikos olimpiadų (2015--2018 m.) užduočių sprendimo rezultatų analizė.</p> Karolina Piaseckienė ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13184 Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0200 Kaip ugdome mokinių kognityvinius gebėjimus http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13185 <p>Straipsnyje pristatoma revizuota Bloom-o taksonomija ir jos taikymo patirtys išsivysčiusiose pasaulio šalyse. Taip pat gvildenama kognityvinių gebėjimų ugdymo Lietuvoje situacija. Išryškinama Bloom-o taksonomijos taikymo visose švietimo sistemos grandyse svarba, siekiant aukštesnių mokinių pasiekimų. Artimiausiu laiku Švietimo ir mokslo ministerijoje suplanuoti Bendrojo ugdymo programų naujinimo darbai. Aiškūs ugdymo taikiniai padėtų kokybiškai pertvarkyti įvairias mokymo programas, todėl matematikų bendruomenė neturėtų likti nuošalyje, kai jie bus svarstomi. Tikimasi, kad straipsnyje išdėstytos mintys padės priimti kokybiškesnius sprendimus.</p> Viktorija Sičiūnienė ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/13185 Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0200