BALVOČIŪTĖ, R. The impact of cash social benefits for reducing poverty in the European Union. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 18, p. 23-45, 4 mar. 2019.