Balvočiūtė, R. (2019) “The impact of cash social benefits for reducing poverty in the European Union”, Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 18, pp. 23-45. doi: 10.15388/STEPP.2019.2.