Balvočiūtė, R. “The Impact of Cash Social Benefits for Reducing Poverty in the European Union”. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, Vol. 18, Mar. 2019, pp. 23-45, doi:10.15388/STEPP.2019.2.