Vol 1 (2001): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

Vol 1 (2001)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Published 2015-10-03
Vilija Blinkevičiūtė
Socialinis darbas ir bendruomenės socialinių paslaugų plėtra
Abstract views 172 | Article downloads (PDF) 297
6-7
PDF
Vilija Blinkevičiūtė
Social Work and the Development of Community-Based Social Services
Abstract views 175 | Article downloads (PDF) 173
7-9
PDF
Albinas Bagdonas
Practical and Academic Aspects of Social Work Development in Lithuania
Abstract views 1529 | Article downloads (PDF) 1662
10-35
PDF
Albinas Bagdonas
Practical and Academic Aspects of Social Work Development in Lithuania
Abstract views 227 | Article downloads (PDF) 382
35-48
PDF
Henri Braakenburg
Quality Management in Social Work in the Netherlands: Principles and Approach
Abstract views 206 | Article downloads (PDF) 414
49-56
PDF
Henri Braakenburg
Socialinio darbo kokybės vadyba Nyderlanduose: principai ir požiūris
Abstract views 296 | Article downloads (PDF) 347
57-64
PDF
Natalja Yashko
Ukrainian social investment fund: project concept note (draft)
Abstract views 141 | Article downloads (PDF) 156
65-74
PDF
Natalja Yashko
Ukrainos socialinių investicijų fondas: projekto koncepcija
Abstract views 196 | Article downloads (PDF) 196
75-84
PDF
Audronė Vareikytė
Socialinių paslaugų programos: šiandiena ir ateities perpsektyvos
Abstract views 280 | Article downloads (PDF) 321
85-90
PDF
Audronė Vareikytė
Social Services Programs Today and in the Future
Abstract views 147 | Article downloads (PDF) 158
90-94
PDF
Laimutė Žalimienė
Socialinių paslaugų kokybę lemiantys veiksniai
Abstract views 591 | Article downloads (PDF) 952
99-102
PDF
Laimutė Žalimienė
Service Quality - Determining Factors
Abstract views 144 | Article downloads (PDF) 129
102-105
PDF
Vytautas Žiukas
Socialinių darbuotojų vaidmuo mažinant skurdą Lietuvoje
Abstract views 187 | Article downloads (PDF) 344
106-110
PDF
Vytautas Žiukas
The Role of Social Workers in the Elimination of Poverty in Lithuania
Abstract views 163 | Article downloads (PDF) 221
110-115
PDF
Laimutė Žalimienė, Audronė Vareikytė
Socialinių paslaugų kokybė ir standartai
Abstract views 288 | Article downloads (PDF) 239
116-117
PDF
Angelė Čepėnaitė, Rasa Laiconienė
Solidarumas socialiniame darbe
Abstract views 223 | Article downloads (PDF) 270
117-118
PDF
Violeta Vaicekauskienė
Komandinio darbo svarba socialiniame darbe
Abstract views 718 | Article downloads (PDF) 1090
118-122
PDF
Danguolė Beresnevičiūtė
Bendruomenės kūrimas Lietuvoje: strategija ir taktika
Abstract views 411 | Article downloads (PDF) 422
122-126
PDF
Nills Stendstrom, Barbo Zimmerling-Svan, Tryggve Balldin, Edita Barniškytė
Kuravimas (supervizija) ir duomenų apie klientą rinkimas
Abstract views 173 | Article downloads (PDF) 183
126-138
PDF
Laimutė Žalimienė, Audronė Vareikytė
Quality and Standards of Social Services
Abstract views 137 | Article downloads (PDF) 164
139-140
PDF
Angelė Čepėnaitė, Rasa Laiconienė
Solidarity in Social Work
Abstract views 160 | Article downloads (PDF) 165
140-141
PDF
Violeta Vaicekauskienė
The Importance of Team Approach in Social Work
Abstract views 222 | Article downloads (PDF) 917
141-145
PDF
Danguolė Beresnevičiūtė
Development of Community in Lithuania: Strategy and Tactics
Abstract views 146 | Article downloads (PDF) 164
145-148
PDF
Nills Stendstrom, Barbo Zimmerling-Svan, Tryggve Balldin, Edita Barniškytė
Supervision and Collection of Data about Client
Abstract views 161 | Article downloads (PDF) 181
148-160
PDF