Valdas Jaskūnas. Vizualiosios tapatybės: Indijos meno recepcija Vakaruose

Daiva Tamošaitytė

Abstract


Vilnius University


Full Text:

PDF