Redakcinė kolegija (Editorial Board)

Vyriausioji redaktorė (Editor-in-Chief)

Doc. dr. Laima Žilinskienė – Vilniaus universitetas (Sociologija)


Atsakingoji sekretorė (Executive Secretary)

Doc. Kristina Vanagaitė – Vilniaus universitetas (Psichologija)


Nariai (Members):

Prof. Marcelo F. Aebi – Lausanne universitetas (Kriminologija)

Prof. Kauko Aromaa – Mančesterio universitetas, Didžioji Britanija (Sociologija)

Dr. Skirmantas Bikelis – Lietuvos teisės institutas (Teisė)

Doc. Algimantas Čepas – Vilniaus universitetas (Teisė)

Prof. Aleksandras Dobryninas – Vilniaus universitetas (Sociologija)

Doc. Anna Drakšienė – Vilniaus universitetas (Teisė)

Prof. Arūnas Juška – Rytų Karolinos universitetas, JAV (Sociologija)

Doc. Alfredas Kiškis – Mykolo Romerio universitetas (Kriminologija)

Prof. Helmut Kury – Freiburgo universitetas, Vokietija (Kriminologija)

Prof. Harold Pepinsky – Indiana universitetas (Kriminologija)

Prof. habil. dr. (HP) Arūnas Poviliūnas – Vilniaus universitetas (Sociologija)

Prof. Vincenzo Ruggiero – Middlesex universitetas (Sociologija)

Doc. Gintautas Sakalauskas – Vilniaus universitetas (Teisė), Lietuvos teisės institutas

Prof. Dina Siegel – Utrechto universitetas, Olandija (Kriminologija)

Prof. Michael Tonry – Minesotos universitetas, TAV (Teisė)

Prof. Gintautas Valickas – Vilniaus universitetas (Psichologija)