Redakcinė kolegija

Vyriausioji redaktorė (Editor-in-Chief)
Prof. habil. dr. (hp) RITA ŠERPYTYTĖ
Vilniaus universitetas (Filosofija 01 H)
Vilnius University (Philosophy 01 H) 

Atsakingoji sekretorė (Executive Secretary)
Doc. dr. DANUTĖ BACEVIČIŪTĖ
Vilniaus universitetas (Filosofija 01 H)
Vilnius University (Philosophy 01 H) 

Nariai (Members):
Prof. dr. SILVIA BENSO
Ročesterio technologijos institutas, JAV (Filosofija 01 H)
Rochester Institute of Technology, USA (Philosophy 01 H) 

Prof. dr. JUAN JOSÉ PADIAL BENTICUAGA
Malagos universitetas, Ispanija (Filosofija 01 H)
University of Málaga, Spain (Philosophy 01 H) 

Prof. dr. ANTONIO CALCAGNO
Vakarų Ontarijo universitetas, Kanada (Filosofija 01 H)
University of Western Ontario, Canada (Philosophy 01 H) 

Prof. dr. CLAUDIO CIANCIO
Luigi Pareysono filosofinių religinių studijų centras, Turinas, Italija (Filosofija 01 H)
Luigi Pareyson Center for Philosophical-Religious Studies, Turin, Italy (Philosophy 01 H) 

Prof. dr. RICHARD A. COHEN
Buffalo universitetas, SUNY, JAV (Filosofija 01 H, Nekrikščionių religijos H 190)
Buffalo University, SUNY, USA (Philosophy 01 H, Non-Cristian Religions H 190) 

Prof. dr. GIANLUCA CUOZZO
Turino universitetas, Italija (Filosofija 01 H)
Turin University, Italy (Philosophy 01 H) 

Dr. REGINA LAUKAITYTĖ
Lietuvos istorijos institutas (Istorija 05 H)
The Lithuanian Institute of History (History 05 H) 

Dr. SIGITA MASLAUSKAITĖ-MAŽYLIENĖ
Vilniaus dailės akademija (Menotyra 03 H)
Vilnius Art Academy (History and Theory of Arts 03 H) 

Prof. habil. dr. (hp) GINTAUTAS MAŽEIKIS
Vytautas Magnus University (Philosophy 01 H)
Prof. habil. dr. (hp) Vytauto Didžiojo universitetas (Filosofija 01 H) 

Doc. dr. MINTAUTAS GUTAUSKAS
Vilniaus universitetas (Filosofija 01 H)
Vilnius University (Philosophy 01 H) 

Prof. dr. TERESA OBOLEVITCH
Krokuvos Popiežiškasis Jono Pauliaus II universitetas, Lenkija (Filosofija 01 H)
Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland (Philosophy 01 H) 

Prof. dr. TERESA OÑATE Y ZUBIA
Nacionalinis nuotolinio mokymo universitetas (UNED), Ispanija (Filosofija 01 H)
National University of Distance Education (UNED), Spain (Philosophy 01 H) 

Prof. MAURIZIO PAGANO
Luigi Pareysono filosofinių religinių studijų centras, Turinas, Italija (Filosofija 01 H)
Luigi Pareyson Center for Philosophical-Religious Studies, Turin, Italy (Philosophy 01 H) 

Dr. TOJANA RAČIŪNAITĖ
Vilniaus dailės akademija (Menotyra 03 H)
Vilnius Art Academy (History and Theory of Arts 03 H) 

Prof. habil. dr. (hp) TOMAS SODEIKA
Vilniaus universitetas (Filosofija 01 H)
Vilnius University (Philosophy 01 H) 

Prof. dr. KURT WUCHTERL
Štutgarto universitetas, Vokietija (Filosofija 01 H)
University of Stuttgart, Germany (Philosophy 01 H) 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information