Rationalist Hymnbooks in the Early 19th century Latvian Literature: an Episode in the History of Reading in Livonia and Courland

Pauls Daija

Abstract


The article explores the introduction of the Rationalist hymnbooks in the Latvian literature during the first decade of the 19th century as an episode in the history of reading in Livonia and Courland. The reformed hymnbooks met with strong resistance of the Latvian reading public that might be explained by the significant place of the traditional hymnbook in peasants’ lives. In the article, the process of the introduction of new hymnbooks has been analysed along with the reasons for a dismissive attitude from the Latvian readers. In the context of the history of reading, the introduction of new hymnbooks has been described in terms of segregation in the reading public, as analysed by the Latvian scholar Aleksejs Apīnis.

Latvių racionalistinio pobūdžio giesmynai XIX a. pradžios literatūroje: skaitymo istorijos Vidžemėje ir Kurše epizodas

Straipsnyje tyrinėjami latvių racionalistinio pobūdžio giesmynai XIX a. pradžios literatūroje, sutelkiant dėmesį į skaitymo istorijos Vidžemėje ir Kurše epizodą. Pertvarkyti giesmynai sulaukė stipraus latvių skaitytojų auditorijos pasipriešinimo, kurį galėjo lemti svarbus tradicinių giesmynų vaidmuo valstiečių gyvenime. Šiame straipsnyje nagrinėjamas naujųjų giesmynų pristatymo procesas, nurodant atmestinio latvių skaitytojų požiūrio į juos priežastis. Skaitymo istorijos kontekste, kaip teigė šią sritį nagrinėjęs latvių mokslininkas Aleksejs Apīnis, skaitytojams pristatyti naujieji giesmynai iš jų sulaukė segregacinio požiūrio.
Pasipriešinimas racionalistinio pobūdžio giesmynams parodė, kad XIX a. pradžioje dauguma latvių skaitytojų priklausė „senajai visuomenei“ ir suvokė skaitymą kaip tradicinę, paveldėtą ir su apeigomis susijusią praktiką. Galima daryti prielaidą, kad atsainus požiūris į racionalizmo idėjas ir sausą kalbą sutapo su pasipriešinimu naujovėms ir tradicinės literatūros pokyčiams. Naujųjų giesmynų įvedimas tapo tradicijos ir pažangos konfliktu. Tuo pačiu metu skaitytojų nepakantumas naujovėms rodo, kad XIX a. pradžioje knygos jau buvo įgijusios reikšmingą vietą valstiečių gyvenime ir buvo laikomos labai prestižinėmis, o skaitytojai buvo pasirengę maištauti ir susitaikyti su sunkumais, siekdami išsaugoti savo knygas ir skaitymo įpročius.
Reikšminiai žodžiai: teologinis racionalizmas, liuteroniški giesmynai, skaitymo istorija, populiarusis švietimas, latvių literatūros istorijaKeywords


Theological Rationalism, Lutheran hymnbooks, history of reading, Popular Enlightenment, history of Latvian literature

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2018.70.11809