Vol 17 No 3-4 (2018): Lietuvos chirurgija

Vol 17 No 3-4 (2018)

Lithuanian Surgery
Lietuvos chirurgija
Published 2018-12-03

Apžvalga

Eglė Sakalauskaitė-Juodeikienė, Robertas Kvaščevičius, Dalius Jatužis
Origins of neurosurgery in the beginning of the XIXth century in Vilnius clinics
207-223
PDF

Originalūs mokslo tiriamieji darbai

Matas Pažusis, Rūta Maželytė, Žilvinas Saladžinskas
Short-term results of preventive ileostomy closure
234-237
PDF

Back Matter