[1]
Дементьев, И. 2018. Oxxxymiron and Pushkin: An Intertextual Analysis of the Rap Album Gorgorod. Literatūra. 60, 2 (Nov. 2018), 107-121. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2018.2.12035.