Editorial Board

Vyriausioji redaktorė / Editor-in-Chief

Doc. Nijolė Radavičienė
Vilniaus universitetas / Vilnius University, Lithuania (01H)

Vyriausiosios redaktorės pavaduotojas / Deputy Editor

Prof. Česlovas Kalenda
Vilniaus universitetas / Vilnius University, Lithuania (01H)

Atsakingasis sekretorius / Executive Secretary

Doc. Jonas Dagys
Vilniaus universitetas / Vilnius University, Lithuania (01H)

Nariai / Members

Prof. Timo Airaksinen
Helsinkio universitetas / University of Helsinki, Finland (01H)

Prof. Hans Albert
Heidelbergo universitetas / Heidelberg University, Germany (01H)

Prof. Emil Angehrn
Bazelio universitetas / University of Basel, Switzerland (01H)

Prof. Jūratė Baranova
Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania (01H)

Prof. Adam Chmielewski
Vroclavo universitetas / University of Wroclaw, Poland (01H)

Doc. Saulius Geniušas
Honkongo universitetas / The Chinese University of Hong Kong (01H)

Prof. Jacek Juliusz Jadacki
Varšuvos universitetas / University of Warsaw, Poland (01H)

Vyr. m. d. Siobhan Kattago
Tartu universitetas / University of Tartu, Estonia (01H)

Prof. Maija Kūle
Latvijos universitetas / University of Latvia, Latvia (01H)

Prof. Algis Mickunas
Ohajo universitetas / Ohio University, USA (01H)

Prof. Evaldas Nekrašas
Vilniaus universitetas / Vilnius University, Lithuania (01H)

Prof. Jörn Rüsen
Eseno humanitarinių mokslų pažangių studijų institutas / Institute for Advanced Studies in Humanities, Germany (01H)

Prof. Marius Povilas Šaulauskas
Vilniaus universitetas / Vilnius University, Lithuania (01H)

Prof. Arvydas Šliogeris
Vilniaus universitetas / Vilnius University, Lithuania (01H)

Vyr. m. d. Audronė Žukauskaitė
Lietuvos kultūros tyrimų institutas / Lithuanian Culture Research Institute, Lithuania (01H) 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information