VOKIEČIŲ ORDINO RAŠTŲ VERTIMO Į LIETUVIŲ KALBĄ YPATUMAI
Articles
Grasilda Blažienė
Published 2018-01-19
https://doi.org/10.15388/VertStud.2017.10.11266
PDF

How to Cite

Blažienė, G. (2018) “VOKIEČIŲ ORDINO RAŠTŲ VERTIMO Į LIETUVIŲ KALBĄ YPATUMAI”, Translation Studies, 10, pp. 7-19. doi: 10.15388/VertStud.2017.10.11266.

Abstract

Straipsnyje aptariami Vokiečių ordino dokumentų vertimo į lietuvių kalbą niuansai. Trumpai apžvelgiamos baltiškų, lietuvių ir prūsų, tikrinių vardų lietuvinimo tendencijos istorikų parengtuose vertimuose, atkreipiant dėmesį, kad iš akių išleistas labai svarbus prūsiškų tikrinių vardų lietuvinimo aspektas: būtinybė lietuvinant prūsiškus vardus atsižvelgti į jų autentišką lytį, pasitelkiant ir kalbininkų darbus. Atskirai dėmesio skiriama ir veikiausiai prūsiško žodžio graude, grawde vertimui į lietuvių kalbą, pasiremiant ir to žodžio vartojimo kontekstu vegeberichtuose ir kituose šaltiniuose, drauge pasitelkiant to paties pavadinimo onimus: prūsiškus asmenvardžius ir vietovardžius. Tyrimo medžiaga iliustruojama lietuviško vardyno pavyzdžiais.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy