DAIKTAVARDŽIAI KVANTIFIKATORIAI LIETUVIŲ KALBOJE IR VERTIMUOSE
Articles
Loreta Vaičiulytė-Semėnienė
Published 2018-01-19
https://doi.org/10.15388/VertStud.2017.10.11309
PDF

How to Cite

Vaičiulytė-Semėnienė, L. (2018) “DAIKTAVARDŽIAI KVANTIFIKATORIAI LIETUVIŲ KALBOJE IR VERTIMUOSE”, Translation Studies, 10, pp. 209-227. doi: 10.15388/VertStud.2017.10.11309.

Abstract

Šiame straipsnyje visų pirma kalbama apie dabartinėje lietuvių kalboje kaip kvantifikatorius vartojamus daiktavardžius. Glaustai aptarus aptariamų daiktavardžių apibrėžtis lietuvių, vokiečių ir anglų kalbų žodynuose, analizuojami kvantifikatorių panašumai ir (arba) skirtumai vertimuose. Naudojamasi aprašomuoju analitiniu ir interpretacijos metodais. Remiamasi medžiaga iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (DLKT) ir vertimų žodyno LINGUEE. Tyrimas rodo, kad pažodinį ir laisvąjį kvantifikatorių vertimą renkamasi beveik vienodai.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy