Vol 5 (2012): Journalism research

Vol 5 (2012)

Journalism Research
Journalism research
Published 2012-01-01

Practice

Kęstutis Petrauskis
Ekonominiai, technologiniai ir socialiniai Lietuvos žiniasklaidos pokyčiai
Abstract views 79 | Article downloads (PDF) 45
5-24
PDF
Deimantas Jastramskis
Savavališkos mirties paskatos žurnalistikoje
Abstract views 89 | Article downloads (PDF) 47
25-52
PDF
Jana Saifulinaitė
Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaizdavimo ypatumai Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje
Abstract views 81 | Article downloads (PDF) 44
53-97
PDF
Mindaugas Savickas
Darnaus vystymosi koncepcijos vaizdavimas Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje 2011 metais
Abstract views 72 | Article downloads (PDF) 28
98-125
PDF

Theory

Jolanta Mažylė
Atsakingos žiniasklaidos sistemos: teorinės prieigos ir situacija Lietuvos regionų spaudoje
Abstract views 105 | Article downloads (PDF) 60
126-144
PDF
Valius Venckūnas
Politinio spektaklio konstravimas posovietinėje erdvėje
Abstract views 70 | Article downloads (PDF) 68
145-166
PDF
Viktor Denisenko
Žurnalistai ir ideologiniai apribojimai interneto poveikio kontekste (Rusijos atvejis)
Abstract views 62 | Article downloads (PDF) 39
167-182
PDF
Mantas Martišius
Komunikacinės progresijos konstravimas informaciniame kare
Abstract views 80 | Article downloads (PDF) 40
183-205
PDF
Eugenija Valienė
Komunikaciniai literatūrinės recenzijos žanro aspektai
Abstract views 75 | Article downloads (PDF) 66
206-236
PDF

History

Audrius Dabrovolskas
Mokomojo žurnalistikos laikraščio įkūrimo, leidybos ir funkcijų ypatumai
Abstract views 69 | Article downloads (PDF) 40
237-265
PDF
Giedrė Grybauskaitė
Kronika
Abstract views 39 | Article downloads (PDF) 38
266-269
PDF
Akvilė Žiūkaitė
Apgintos disertacijos
Abstract views 38 | Article downloads (PDF) 32
270-271
PDF
Giedrė Grybauskaitė
Bibliografija
Abstract views 34 | Article downloads (PDF) 36
272-288
PDF

Reviews

Deimantas Jastramskis
Cenzūros paieška „Naujojoje cenzūroje“
Abstract views 37 | Article downloads (PDF) 38
289-295
PDF