Vol 5 (2012): Journalism research

Vol 5 (2012)

Journalism Research
Journalism research
Published 2012-01-01

Practice

Kęstutis Petrauskis
Ekonominiai, technologiniai ir socialiniai Lietuvos žiniasklaidos pokyčiai
Abstract views 152 | Article downloads (PDF) 102
5-24
PDF
Deimantas Jastramskis
Savavališkos mirties paskatos žurnalistikoje
Abstract views 164 | Article downloads (PDF) 91
25-52
PDF
Jana Saifulinaitė
Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaizdavimo ypatumai Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje
Abstract views 179 | Article downloads (PDF) 106
53-97
PDF
Mindaugas Savickas
Darnaus vystymosi koncepcijos vaizdavimas Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje 2011 metais
Abstract views 154 | Article downloads (PDF) 93
98-125
PDF

Theory

Jolanta Mažylė
Atsakingos žiniasklaidos sistemos: teorinės prieigos ir situacija Lietuvos regionų spaudoje
Abstract views 221 | Article downloads (PDF) 102
126-144
PDF
Valius Venckūnas
Politinio spektaklio konstravimas posovietinėje erdvėje
Abstract views 134 | Article downloads (PDF) 124
145-166
PDF
Viktor Denisenko
Žurnalistai ir ideologiniai apribojimai interneto poveikio kontekste (Rusijos atvejis)
Abstract views 149 | Article downloads (PDF) 68
167-182
PDF
Mantas Martišius
Komunikacinės progresijos konstravimas informaciniame kare
Abstract views 158 | Article downloads (PDF) 82
183-205
PDF
Eugenija Valienė
Komunikaciniai literatūrinės recenzijos žanro aspektai
Abstract views 145 | Article downloads (PDF) 141
206-236
PDF

History

Audrius Dabrovolskas
Mokomojo žurnalistikos laikraščio įkūrimo, leidybos ir funkcijų ypatumai
Abstract views 122 | Article downloads (PDF) 88
237-265
PDF
Giedrė Grybauskaitė
Kronika
Abstract views 67 | Article downloads (PDF) 61
266-269
PDF
Akvilė Žiūkaitė
Apgintos disertacijos
Abstract views 70 | Article downloads (PDF) 58
270-271
PDF
Giedrė Grybauskaitė
Bibliografija
Abstract views 65 | Article downloads (PDF) 65
272-288
PDF

Reviews

Deimantas Jastramskis
Cenzūros paieška „Naujojoje cenzūroje“
Abstract views 67 | Article downloads (PDF) 64
289-295
PDF