(1)
Badaras R.; Vaitekonytė I.; Molytė A.; Zdanavičius L.; Dragelytė G.; Mikulevičienė G.; Garšva J.; Barkovski M.; Didžiapetrienė J.; Ivaškevičius J. Naltreksono Indukcijos Metodikų Poveikis opioidinės Abstinencijos Skalių pokyčiams Greitosios opioidinės Detoksikacijos Metu. AML 2016, 22, 223-233.