Badaras R., Vaitekonytė I., Molytė A., Zdanavičius L., Dragelytė G., Mikulevičienė G., Garšva J., Barkovski M., Didžiapetrienė J., & Ivaškevičius J. (2016). Naltreksono indukcijos metodikų poveikis opioidinės abstinencijos skalių pokyčiams greitosios opioidinės detoksikacijos metu. Acta Medica Lituanica, 22(4), 223-233. https://doi.org/10.6001/actamedica.v22i4.3241