Aleknaitė A., Andrijauskaitė M., Simanauskas K., & Siradzė G. (2015). Diabetinės neuropatijos problema ir gydymo ypatumai. Acta Medica Lituanica, 22(3), 136-141. https://doi.org/10.6001/actamedica.v22i3.3196