Melemeni, Despoina, Konstantinos Mantzouranis, Georgakopoulou Vasiliki Epameinondas, Kyriakos Tarantinos, Nikolaos Garmpis, Christos Damaskos, Pagona Sklapani, Serafeim Chlapoutakis, Nikolaos Trakas, Xanthi Tsiafaki, and Papathanasiou Ioanna V. 2021. “Depression, Anxiety and Quality of Life in Greek Hospital Staff: A Study in the Aftermath of the Debt Crisis Era”. Acta Medica Lituanica 28 (2), 3. https://doi.org/10.15388/Amed.2021.28.2.3.