[1]
Laužikienė D., Vosylius S., Šiaudinytė I., Laužikas E., Ramašauskaitė D., and Bartkevičienė D., “Placenta percreta complicated by uterine rupture and thrombotic microangiopathy”, AML, vol. 25, no. 2, pp. 61-65, Aug. 2018.