Analysis of Professor Vladas Jurgutis thoughts on the money and its development in the Lithuanian scientific literature
Articles
Lukas Giriūnas
Vilnius University, Lithuania
Jonas Mackevičius
Vilnius University, Lithuania
Published 2014-07-09
https://doi.org/10.15388/batp.2014.15A.15
PDF

Keywords

money
money functions
money value
money inflation
monetary policy

How to Cite

Giriūnas L. and Mackevičius J. (2014) “Analysis of Professor Vladas Jurgutis thoughts on the money and its development in the Lithuanian scientific literature”, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(15A), pp. 191-201. doi: 10.15388/batp.2014.15A.15.

Abstract

Be pinigų negali egzistuoti nei viena valstybė, nei viena įmonė, nei vienas žmogus. Pinigų įvairius aspektus nagrinėjo daugybė pasaulio mokslininkų. Dabartiniu metu, kai nuolat kalbama ir rašoma apie euro įvedimo galimybes Lietuvoje svarbu prisiminti ir panagrinėti žymiausio Lietuvos pinigų sistemos kūrėjo prof. Vlado Jurgučio įžvalgas apie pinigus. Straipsnyje nagrinėjama prof. V. Jurgučio nuomonė ir mokslinių tyrimų išvados apie pinigų sampratą, funkcijas, savybes, vertę, infliaciją ir kt. Pateikiama V. Jurgučio įžvalgų apie pinigus plėtotė lietuvių autorių darbuose.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>