[1]
Kanapickienė R., Keliuotytė-Staniulėnienė G., Teresienė D., Budrienė D. and Valukonis M. 2021. Measures Taken by Governments to Mitigate the Effects of the COVID-19 Pandemic: Indirect Financial Support to Business. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 23 (Mar. 2021), 2. DOI:https://doi.org/10.15388/batp.2021.30.