Hushko S., Kulishov V., Izmaylov Y. and Subačienė R. (2019) “Trends of Forming the Accounting and Analytical Management System in the Digital Economy”, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(19), p. 6. doi: 10.15388/batp.2019.6.