Editorial Team
Bibliotheca Lituana
Editorial Team

Prof. dr. Arvydas Pacevičius
Vilnius University (Chairman)

Genovaitė Astrauskienė
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Public Library of Panevėžys District

Dr. Inga Liepaitė
Vilnius University Library

Rima Maselytė
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Public Library of Panevėžys District

Dr. Rimantas Miknys
Lithuanian Institute of History

Dr. Tomas Petreikis
Vilnius University

Dokt. Edita Sėdaitytė
Vilnius University