(1)
Ka┼żuro I.; Grigonis E. Levas Vladimirovas and the Peripeteia of the Book Return of the Old Vilnius University Library. BL 2014, 3, 54-76.