Vyšniauskas, A. (2018). Moderniosios Lietuvos želmenų XIX amžiuje beieškant: Aleksandro Burbos „Senybinis aukuras“ – 1881 metų patriotinės eilės broliams lietuviams. Bibliotheca Lituana, 5, 136-194. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.V.11769