VYŠNIAUSKAS, A. Moderniosios Lietuvos želmenų XIX amžiuje beieškant: Aleksandro Burbos „Senybinis aukuras“ – 1881 metų patriotinės eilės broliams lietuviams. Bibliotheca Lituana, v. 5, p. 136-194, 4 Nov. 2018.