Vol 4 (2017): Bibliotheca Lituana

Vol 4 (2017)

Bibliotheca Lituana
Published 2018-11-04

Front Matter

Arvydas Pacevičius
Preface
Abstract views 144 | Article downloads (PDF) 79
7-8
PDF

Articles

Arvydas Pacevičius
Study of Egodocuments: Old Spaces – New Horizons
Abstract views 446 | Article downloads (PDF) 208
11-20
PDF
Margarita Dautartienė
Egodocuments Publishing in Lithuania 1991–2015: Published Letters and Diaries of Vytautas Kubilius
Abstract views 269 | Article downloads (PDF) 182
21-40
PDF
Veronika Girininkaitė
Interpretacijos: Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių atvejis
Abstract views 202 | Article downloads (PDF) 305
41-68
PDF
Jolita Sarcevičienė
Autocenzūros galia: Merkinės seniūno Antano Kazimiero Sapiegos 1722–1733 m. užrašai
Abstract views 252 | Article downloads (PDF) 196
85-104
PDF
105-121
PDF

Assessments

Aldona Ruseckaitė
Writer Žemaitė’s (Artistic) Life Reconstruction According to Archival Documents
Abstract views 259 | Article downloads (PDF) 503
171-180
PDF
Virginija Šiukščienė
Regional Studies and Museum Studies in Peliksas Bugailiškis’ Egodocuments
Abstract views 181 | Article downloads (PDF) 194
181-195
PDF
Zita Pikelytė
The Working Records of Krekenava Photographer Tadas Bajorūnas
Abstract views 176 | Article downloads (PDF) 168
209-222
PDF
Angelė Mikelinskaitė
The Short Juozas Miltinis Manuscript Fund Inscriptions
Abstract views 197 | Article downloads (PDF) 155
223-232
PDF

Source Publications

Reviews

Veronika Girininkaitė
Touching the Past: Studies in the historical sociolinguistics of egodocuments
Abstract views 217 | Article downloads (PDF) 177
279-287
PDF