Vol 4 (2017): Bibliotheca Lituana

Vol 4 (2017)

Bibliotheca Lituana
Published 2018-11-04

Front Matter

Arvydas Pacevičius
Preface
Abstract views 172 | Article downloads (PDF) 89
7-8
PDF

Articles

Arvydas Pacevičius
Study of Egodocuments: Old Spaces – New Horizons
Abstract views 506 | Article downloads (PDF) 245
11-20
PDF
Margarita Dautartienė
Egodocuments Publishing in Lithuania 1991–2015: Published Letters and Diaries of Vytautas Kubilius
Abstract views 311 | Article downloads (PDF) 225
21-40
PDF
Veronika Girininkaitė
Interpretacijos: Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių atvejis
Abstract views 238 | Article downloads (PDF) 406
41-68
PDF
Jolita Sarcevičienė
Autocenzūros galia: Merkinės seniūno Antano Kazimiero Sapiegos 1722–1733 m. užrašai
Abstract views 326 | Article downloads (PDF) 289
85-104
PDF
105-121
PDF

Assessments

Aldona Ruseckaitė
Writer Žemaitė’s (Artistic) Life Reconstruction According to Archival Documents
Abstract views 330 | Article downloads (PDF) 585
171-180
PDF
Virginija Šiukščienė
Regional Studies and Museum Studies in Peliksas Bugailiškis’ Egodocuments
Abstract views 230 | Article downloads (PDF) 237
181-195
PDF
Zita Pikelytė
The Working Records of Krekenava Photographer Tadas Bajorūnas
Abstract views 213 | Article downloads (PDF) 222
209-222
PDF
Angelė Mikelinskaitė
The Short Juozas Miltinis Manuscript Fund Inscriptions
Abstract views 234 | Article downloads (PDF) 179
223-232
PDF

Source Publications

Reviews

Veronika Girininkaitė
Touching the Past: Studies in the historical sociolinguistics of egodocuments
Abstract views 245 | Article downloads (PDF) 199
279-287
PDF