Motyvacija trimačiuose virtualiuosiuose pasauliuose
-
Paulius Valintėlis
Kristina Lapin
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.1596
PDF

How to Cite

Valintėlis P. and Lapin K. (2013) “Motyvacija trimačiuose virtualiuosiuose pasauliuose”, Information & Media, 640, pp. 133-144. doi: 10.15388/Im.2013.0.1596.

Abstract

Straipsnyje supažindinama su naudotojų dalyvavimą trimačiuose virtualiuosiuose pasauliuose motyvuojančių veiksnių modeliais. Analizuojami virtualiųjų objektų pateikimo ir įgyvendinimo principai. Remiantis literatūros analizėje išskirtais kriterijais, sudaromi trimačių virtualiųjų pasaulių motyvavimo modeliai: psichologinis, virtualiosios nuosavybės, prisitaikymo prie aplinkos bei žaidimių. Pateikiama abstrakti motyvavimo modelių realizacija, apibrėžianti reikalavimus motyvuojančiam trimačio virtualiojo pasaulio objektui ar scenai, t. y. susijusiam objektų rinkiniui.
Reikšminiai žodžiai: virtualusis pasaulis, motyvacija, modelis, interaktyvus mokymosi objektas

Motivation in three-dimensional worlds
Paulius Valintėlis, Kristina Lapin

Summ ary
The paper analyzes the three-dimensional virtual worlds in the aspect of motivation. It provides a brief overview of virtual objects and their implementation principles. A literature review is presented. The mod­els (psychological, virtual property, adaptation to the environment and game-oriented) of virtual world mo­tivation are proposed. The principle of model choice, the reasoning patterns to be distinguished are ex­plained. Abstract reasoning models are implemented to clarify the requirements for motivating a three-di­mensional virtual world object or scene (involving a set of objects). The model implementation is shown.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy