Motyvacija trimačiuose virtualiuosiuose pasauliuose
-
Paulius Valintėlis
Kristina Lapin
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.1596
PDF

How to Cite

Valintėlis P., & Lapin K. (2013). Motyvacija trimačiuose virtualiuosiuose pasauliuose. Information & Media, 64, 133-144. https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.1596

Abstract

Straipsnyje supažindinama su naudotojų dalyvavimą trimačiuose virtualiuosiuose pasauliuose motyvuojančių veiksnių modeliais. Analizuojami virtualiųjų objektų pateikimo ir įgyvendinimo principai. Remiantis literatūros analizėje išskirtais kriterijais, sudaromi trimačių virtualiųjų pasaulių motyvavimo modeliai: psichologinis, virtualiosios nuosavybės, prisitaikymo prie aplinkos bei žaidimių. Pateikiama abstrakti motyvavimo modelių realizacija, apibrėžianti reikalavimus motyvuojančiam trimačio virtualiojo pasaulio objektui ar scenai, t. y. susijusiam objektų rinkiniui.
Reikšminiai žodžiai: virtualusis pasaulis, motyvacija, modelis, interaktyvus mokymosi objektas

Motivation in three-dimensional worlds
Paulius Valintėlis, Kristina Lapin

Summ ary
The paper analyzes the three-dimensional virtual worlds in the aspect of motivation. It provides a brief overview of virtual objects and their implementation principles. A literature review is presented. The mod­els (psychological, virtual property, adaptation to the environment and game-oriented) of virtual world mo­tivation are proposed. The principle of model choice, the reasoning patterns to be distinguished are ex­plained. Abstract reasoning models are implemented to clarify the requirements for motivating a three-di­mensional virtual world object or scene (involving a set of objects). The model implementation is shown.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy