Žinių vadybos ir inovacijų sąsajos: konceptualūs požiūriai
-
Ingrida Girnienė
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.1599
PDF

How to Cite

Girnienė I. (2013). Žinių vadybos ir inovacijų sąsajos: konceptualūs požiūriai. Information & Media, 64, 75-89. https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.1599

Abstract

Nuolat besikeičiančioje dinamiškoje aplinkoje žinios ir jų nuolatinė paieška bei kūrimas yra viena iš modernizacijos ir konkurencinio pranašumo sąlygų, produktų tobulinimo priemonė ir pagrindinis inovacijų šaltinis. Žinių valdymo tematika nuolat gvildenama mokslinėse publikacijose bei taikoma praktikoje. Pastaraisiais metais ši mokslinė disciplina yra glaudžiai siejama su inovacijų kūrimu. Teorinės įžvalgos bei empiriniai tyrimai įrodo, kad žinių pritaikomumas galimas tik tikslingai jas valdant. Pažymėtina, kad organizacijos inovatyvumui turi įtakos įvairūs organizaciniai veiksniai, ypač žinių vadyba, kurie moksliniuose šaltiniuose nėra vienareikšmiškai atskiriami. Straipsnyje pateikiama žinių vadybos sąsajumo su inovacijomis organizacijose teorinė analizė, nagrinėjami organizaciniai veiksniai, darantys įtaką inovacijų kūrimui.
Pagrindiniai žodžiai: žinios, žinių vadyba, inovacijos, žinių vadybos ir inovacijų sąsajos, organizaciniai veiksniai.

Interaction of knowledge management and innovation: conceptual approches
Ingrida Girnienė

Summary
In the knowledge era, in the changing dynamic en­vironment, knowledge and innovation are the domi­nant resources. The complexity of innovation has been increased by growth in the amount of knowl­edge available to organizations as a basis for innova­tion (du Plessis, 2007). An analysis of basic research fields (knowledge, knowledge management, innova­tion and their interaction) has confirmed that knowl­edge management and innovation are analyzed in the number of studies (Swa et al., 1999; Quintane et al., 2011; Darroch, McNaughton, 2002; Darroch, 2005; Xu et al., 2010; Delgado-Verde et al., 2011; Akram et al., 2011; Koch, 2011), but no clear inter­action among all organizational factors that influence innovations are identified. However, it could be as­sumed that the efficient management of productive knowledge stimulates innovation development in organizations (Darroch, 2005). It should be noted that the organizational factors which could affect the innovative activities are not clearly indicated in the literature. This paper presents a theoretical analysis of knowledge management and innovation interac­tion, and the organizational factors that influence the development of innovations in an organization.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy