Informacijos paslaugos neįgaliesiems: informacinės prieigos organizavimas Danijoje
Informacinės paslaugos
Jurgita Rudžionienė
Indrė Lašinytė
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3135
PDF

How to Cite

Rudžionienė J. and Lašinytė I. (2011) “Informacijos paslaugos neįgaliesiems: informacinės prieigos organizavimas Danijoje”, Information & Media, 570, pp. 39-54. doi: 10.15388/Im.2011.0.3135.

Abstract

Straipsnio objektas – informacijos paslaugos Danijos neįgaliesiems. Siekiant atskleisti neįgaliųjų informacinio aprūpinimo šioje šalyje būklę, nagrinėjamos negalią turinčių asmenų prieigos prie informacijos galimybės ir situacija, už neįgaliųjų informacinį aprūpinimą atsakingų institucijų veiklos svarbiausios kryptys, veikla ir paslaugos. Straipsnyje supažindinama su negalios samprata ir atskleidžiama informacinio patyrimo reikšmė neįgaliesiems. Tinklalapių prieinamumo neįgaliesiems tyrimu ir rezultatais siekiama empiriškai pažvelgti į analizuojamą objektą.
Pagrindiniai žodžiai: neįgalieji, informacinis aprūpinimas, informacinės paslaugos, Danija.

Information Services for Disabled People: Organization of Information Access in Denmark
Jurgita Rudžionienė, Indrė Lašinytė

Summary
The object of bachelor’s work is informational provision. The aim is to analyze the situation of information provision for disabled people in Denmark. The main tasks are to describe the concept of disabled people, to demonstrate the importance of information experience, to give the overview of disabled people’s situation and opportunities in information accessibility area. It was possible by characterizing main activities of existing infrastructure in Denmark which is responsible for providing equal possibilities for disabled. Main activities and services provided for disabled people are described. ICT role in meeting disabled people needs in information society is illustrated by performing a survey of the websites of institutions, responsible for needs of disabled people, to check websites accessibility for disabled people.

an>

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy