Tarpinio programų kūrimo proceso modelio reikalavimai
Informacijos sistemos ir modeliavimas
Stasys Peldžius
Saulius Ragaišis
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3143
PDF

How to Cite

Peldžius S., & Ragaišis S. (2011). Tarpinio programų kūrimo proceso modelio reikalavimai. Information & Media, 56, 138-145. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3143

Abstract

Įmonės, siekdamos sėkmingai įgyvendinti programų kūrimo projektus – pateikti rezultatus laiku, neviršydamos biudžeto, ir kad klientai būtų patenkinti jų kokybe, renkasi programų kūrimo proceso modelius, pagal kuriuos gali įvertinti savo programų kūrimo procesą ir jį gerinti. Šiuo metu pasaulyje populiariausi programų kūrimo proceso modeliai yra ISO/IEC 15504 ir CMMI. Įmonėms prasminga turėti įvertinimus pagal abu šiuos proceso modelius, bet kiekvienas įmonės vertinimas brangus tiek finansiniu, tiek laiko požiūriu, todėl būtų naudinga gauti įvertinimus pagal skirtingus modelius, atliekant tik vieną vertinimą. Norėdamos apibrėžti ir (ar) pagerinti savo programų kūrimo procesą, įmonės renkasi įvairius programų sistemų inžinerijos metodus, pavyzdžiui, XP, Scrum, DSDM, RUP. Įmonei svarbu žinoti, ką pasirinktas metodas jai gali duoti: kokį proceso gebėjimą ir (ar) brandą jis gali užtikrinti. Šias aktualias problemas išspręstų tarpinis programų kūrimo proceso modelis, kuris leistų įmonėms atlikti įvertinimą pagal vieną proceso modelį ir gauti rezultatus pagal kelis modelius, taip pat žinoti, kokį proceso gebėjimą ir (ar) brandą gali užtikrinti pasirinktas programų sistemų inžinerijos metodas. Straipsnyje pateikiamas pirmasis
tokio modelio kūrimo žingsnis – apibrėžiami tokio modelio reikalavimai.

Requirements of Transitional Software Process Model
Stasys Peldžius, Saulius Ragaišis

Summary
Most of the software development projects face the following problems: projects are delayed; they overrun the budget; customers are dissatisfied with the quality of the software delivered. This phenomenon is so widespread that it is even called a software crisis. It has been understood that software process maturity is closely related to project success and the quality of a software product, so various software process models have been introduced. Organizations want to get all the advantages of the different process models that stimulate their harmonization and the investigation of process improvement in multimodel environments. Organizations seek to get their capability/maturity assessment according to several process models by conducting only a single assessment. This could be achieved by the transitional software process model. Organizations employ different software development methodologies, but they are unable to assess how they affect their process without implementation. The transitional model helps to assess the capability/maturity according to ISO/IEC 15504 and CMMI which could be ensured by agile or other software development methodologies. Similar ideas have been introduced in the unified SEPRM model. A detailed review of the deficiencies that led to its unpopularity is made. The paper presents the requirements for the transitional software process model.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy