Normų operacionalizavimas sprendimų paramos sistemoje SKY-Scanner lėktuvų leidimuisi ir kilimui
Informacijos sistemos ir modeliavimas
Laura Savičienė
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3144
PDF

How to Cite

Savičienė L. (2011). Normų operacionalizavimas sprendimų paramos sistemoje SKY-Scanner lėktuvų leidimuisi ir kilimui. Information & Media, 56, 128-137. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3144

Abstract

Straipsnyje supažindinama su realaus laiko sprendimų paramos sistema „SKY-Scanner DSS“ (angl. DSS – Decision Support System) skrydžių vadovams (dispečeriams). „SKY-Scanner DSS“ yra grindžiama lazerio naudojimu orlaiviams stebėti ir skirta padėti skrydžių vadovams priimti sprendimus tupiant ir kylant orlaiviams. Sprendimo parama grindžiama norminiais reikalavimais orlaivių trajektorijoms. Pasirinktas atitikties metodas. „SKY-Scanner DSS“ tikrina, ar orlaivių trajektorijos atitinka norminius reikalavimus, ir pateikia rezultatus kaip pažeidimo riziką. Straipsnyje sprendžiamas norminių reikalavimų (normų) atvaizdavimo sprendimų paramos sistemoje (operacionalizacijos) uždavinys. Siūloma norminius reikalavimus orlaivių trajektorijoms atvaizduoti į pažeidimo rizikos apibrėžimus sistemoje. Normos yra dviejų rūšių: susijusios su apribojimais (angl. limit-based) ir susijusios su nukrypimais (angl. deviation-based). Siūloma formalizuoti pažeidimo rizikos sąvoką „SKY-Scanner DSS“ kontekste. Pažeidimo rizika apibūdinama rizikos faktoriumi (orlaivio trajektorijos atributu), rizikos tipu, normos šablonu, normine normine faktoriaus reikšme reikšme ir slenksčių aibe. Rizikos įvertinimas atvaizduoja stebimą veiksnio reikšmę į diskretų rizikos lygį. Pateiktuose pavyzdžiuose naudojami šviesoforo lygiai: žalia, geltona ir raudona.

Operationalization of Norms in the SKY-Scanner Decision Support System for Aircraft Approach and Departure
Laura Savičienė

Summary
The paper presents the SKY-Scanner DSS – a real-time decision support system for air traffic controllers. The system is based on the use of laser for aircraft tracking and assists the controllers in aircraft landing and takeoff. Decision support is based on the normative regulations that are currently applied to aircraft trajectories. The conformance alerting method is chosen. The SKY-Scanner DSS norms in the system (operationalization). It is suggested to represent the norms for aircraft trajectories as risk definitions in the SKY-Scanner DSS. There are two types of norms – limit-based and deviation-based. A norm violation risk model tailored to the objectives of the SKY-Scanner DSS is defined. Norm violation risk is characterized by the risk factor (attribute of the aircraft trajectory), risk type, norm pattern, expected value and a set of thresholds. Risk evaluation maps the observed factor value into a discrete risk level. The presented examples use the traffic-light levels: green–yellow–
red.

nbsp;

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy