Specialios struktūros daugiasluoksnis perceptronas daugiamačiams duomenims vizualizuoti
Duomenų analizė ir vaizdavimas
Laura Ringienė
Gintautas Dzemyda
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3210
PDF

How to Cite

Ringienė L., & Dzemyda G. (2009). Specialios struktūros daugiasluoksnis perceptronas daugiamačiams duomenims vizualizuoti. Information & Media, 50, 358-364. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3210

Abstract

Pasiūlytas ir ištirtas radialinių bazinių funkcijų ir daugiasluoksnio perceptrono junginys daugiamačiams duomenis vizualizuoti. Siūlomas vizualizavimo būdas apima daugiamačių duomenų matmenų mažinimą naudojant radialines bazines funkcijas, daugiamačių duomenų suskirstymą į klasterius, klasterį charakterizuojančių skaitinių reikšmių nustatymą ir daugiamačių duomenų vizualizavimą dirbtinio neuroninio tinklo paskutiniame paslėptajame sluoksnyje.

Special Multilayer Perceptron for Multidimensional Data Visualization
Laura Ringienė, Gintautas Dzemyda

Summary
In this paper a special feed forward neural network, consisting of the radial basis function layer and a multilayer perceptron is presented. The multilayer perceptron has been proposed and investigated for multidimensional data visualization. The roposed
visualization approach includes data clustering, determining the parameters of the radial basis function and forming the data set to train the multilayer perceptron. The outputs of the last hidden layer are assigned as coordinates of the visualized points.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>