Informacinių sistemų dinaminio valdymo modeliavimas
Informacinės technologijos
Tatjana Brazaitienė
Zenonas Brazaitis
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3315
PDF

How to Cite

Informacinių sistemų dinaminio valdymo modeliavimas (T. Brazaitienė & Z. Brazaitis , Trans.). (2009). Information & Media, 49, 140-145. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3315

Abstract

Straipsnis skirtas informacinių sistemų (IS) valdymo modeliavimui, kai tam yra naudojami dalykinės srities grafai ir išoriniai duomenys. Modulinės struktūros IS valdymas naudojant išorinius duomenis siejamas su modulių grafais ir baigtiniu automatu, o vartotojų kreipimaisi į informacinę sistemą – su jų laisvosios formos keitimu fiksuotąja forma.
Pateikiami informatyvūs sudaryto dviejų dalių IS dinaminio valdymo modelio taikymo pavyzdžiai sprendžiant konkrečius funkcinius verslo vadybos uždavinius.
Pagrindiniai žodžiai: informacinė sistema, dalykinės srities grafas, išoriniai valdymo duomenys, modelis, baigtinis automatas.

Dynamic control modelling of information systems
Tatjana Brazaitienė, Zenonas Brazaitis

Summary
The article addresses the control modelling of information systems (IS) by employing data having the structure of linear dynamic lists. Control through external data is related to finite automata, when the functions or actions of an information system depend on automata status, and status transition is controlled by signals which are symbols of free format queries into IS. A model of free format query change by a fixed format is analysed. A specific example of the model application is given, provided for solving the task of business management (material movement accounting).

ight: 18px;">

PDF

Most read articles by the same author(s)