Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis
Knygų apžvalgos
Nevinskaitė. Laima
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3401
PDF

How to Cite

Laima N. (2008) “Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis”, Information & Media, 440, pp. 118-120. doi: 10.15388/Im.2008.0.3401.

Abstract

Undiscovered Power: Map of the Civil Society in Lithuania
Laima Nevinskaitė

nbsp;

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy