Kovariantiškumas ir kodiferencija sudarant optimalų vertybinių popierių portfelį
VERSLO INFORMACIJOS SISTEMOS
Igoris Belovas
Audrius Kabašinskas
Leonidas Sakalauskas
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3422
PDF

How to Cite

Belovas I., Kabašinskas A., & Sakalauskas L. (2008). Kovariantiškumas ir kodiferencija sudarant optimalų vertybinių popierių portfelį. Information & Media, 42(43), 182-188. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3422

Abstract

Formuojant vertybinių popierių portfelį svarbu nustatyti ryšius tarp atskirų akcijų grąžų. Tačiau laikantis stabilumo prielaidos (modeliuojant akcijų grąžų sekas stabiliaisiais dėsniais) klasikiniai ryšio matai (kovariacija, koreliacija) negali būti taikomi. Todėl apibendrintasis Markovitzo uždavinys yra sprendžiamas su apibendrintais ryšio matais (kovariantiškumas, kodiferencija). Parodyta, kad kodiferencijos tarp atskirų finansinių instrumentų koeficientas gerokai supaprastina portfelio formavimą.
Buvo sudaryti Baltijos šalių dešimties vertybinių popierių optimalūs portfeliai.

On covariation and Codifference in optimal portfolio construction
Igoris Belovas, Audrius Kabašinskas, Leonidas Sakalauskas

Summary
Constructing an optimal portfolio it is essential to determine possible relationships between different stock returns. However, under the assumption of stability (stock returns are modelled with stable laws) accustomed relationship measures covariance, correlation) can not be applied. Thus generalized Markowitz problem is solved with generalized relationship measures (covariation, codifference). Portfolio construction strategies with and without codifference coefficients matrix are given. We show that
the codifference application strongly simplifies the construction of the optimal portfolio. Optimal stock portfolios (with 10 most realizable Baltic States stocks) with and without codifference coefficients matrix are constructed.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2