Pastato termofizinių savybių modeliavimas naudojant „Simulink“
Information Systems
Antanas Mikuckas
Irena Mikuckienė
Egidijus Kazanavičius
Jonas Čeponis
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3432
PDF

How to Cite

Mikuckas A., Mikuckienė I., Kazanavičius E. and Čeponis J. (2008) “Pastato termofizinių savybių modeliavimas naudojant „Simulink“”, Information & Media, 42(43), pp. 121-127. doi: 10.15388/Im.2008.0.3432.

Abstract

Šildant pastatus ne tik užtikrinamas komfortas, bet ir energetiškai teršiama aplinka, o gaminant kurą teršiama atmosfera. Šildymui mažiau sunaudojant energijos sutaupoma lėšų ir mažinama tarša. Pasiūlytas pastato šiluminio balanso modelis leidžia įvertinti įvairių veiksnių (atitvarų šiluminė varža, oro infiltracijos greitis, katilo galingumas, šildymo sistemos valdymo algoritmai ir t. t.) įtaką pastato šildymui sunaudojamos energijos kiekiui. Pateikiami modeliavimo rezultatai.

Modeling thermo-physical properties of building using “Simulik”
Antanas Mikuckas, Irena Mikuckienė, Egidijus Kazanavičius, Jonas Čeponis

Summary
Various models are used to study heat dynamics in buildings for evaluating heating energy consumption. This paper deals with model allowing to simulate thermal transients depending on the geometrical characteristics and thermo-physical properties of building components (exterior walls, internal partitions ceilings, floors and windows), external temperature variations and properties of heating system. The results for residential house are shown. The heat consumption for a specified time period was calculated. The heating energy conservation methods are analyzed and compared.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy