Biojutiklių, modeliuojamų dvimatėje erdvėje, kompiuterinių modelių automatizuotas sudarymas
Information Systems
Karolis Petrauskas
Romas Baronas
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3434
PDF

How to Cite

Petrauskas K. and Baronas R. (2008) “Biojutiklių, modeliuojamų dvimatėje erdvėje, kompiuterinių modelių automatizuotas sudarymas”, Information & Media, 42(43), pp. 108-113. doi: 10.15388/Im.2008.0.3434.

Abstract

Biojutikliai yra plačiai naudojami tirti medžiagų koncentracijai tirpaluose. Viena pagrindinių biojutiklio sudedamųjų dalių yra fermentas. Fermentai yra gana brangios medžiagos, dėl to ir vykdyti eksperimentus yra brangu. Kuriant naujus biojutiklius tenka atlikti daug eksperimentų. Kad būtų sumažintas reikiamų eksperimentų skaičius, taikomas kompiuterinis biojutiklių veiksmo modeliavimas. Dažniausiai konkrečios geometrijos biojutikliui kuriamas konkretus jo kompiuterinis modelis. Šiame straipsnyje pristatoma sistema, kuri gali prisitaikyti prie konkrečios geometrijos biojutiklio. Sistema gali būti taikoma biojutikliams, kurių veiksmas aprašomas matematiniais modeliais, formuluojamais dvimatėje stačiakampėje srityje. Konkretaus biojutiklio matematinio modelio sprendinys komponuojamas parenkant konkrečius algoritmus.

Computer aided model composition for biosensors modelled in two-dimensional space
Karolis Petrauskas, Romas Baronas

Summary
Biosensors are analytical devices that use biological components, usually enzymes, which catalyse the interaction with a target analyte. Biosensors are widely used in clinical, environment and industrial applications for the determination of species concentrations. In some applications of biosensors, enzymes are very expensive and only available in very limited quantity. In design of novel highly sensitive biosensors a lot of experiments are required. Computer simulation of the biosensor action is an effective way to decrease a number of physical experiments. This paper presents a system adaptive to a concrete geometry of the biosensor. The system may be applied for biosensors, the action of which can be described by a mathematical model formulated in a two dimensional space. A simulator for a concrete biosensor is generated from the detailed description of the biosensor action.

eight: 18px;"> 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)