Kompiuteriniai meno informacijos ištekliai
APŽVALGOS
Gintarė Garnytė
Dalius Miežinis
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2007.0.3451
PDF

How to Cite

Garnytė G., & Miežinis D. (2007). Kompiuteriniai meno informacijos ištekliai. Information & Media, 41, 115-120. https://doi.org/10.15388/Im.2007.0.3451

Abstract

Šio darbo tikslas – iškelti pagrindines kompiuterinių meno informacijos išteklių leidybos, sklaidos ir vartojimo problemas. Apžvalgoje siekiama atskleisti kompiuterinius meno ir muzikos informacijos išteklius, jų vartojimo tendencijas, būdus ir priemones; aptarti svarbesniuosius meno ir muzikos kūrinių leidybos bei sklaidos klausimus; išnagrinėti meno kūrinių autorių teisių apsaugos pagrindines nuostatas*.

Computer-based art information resources: survey of publishing spread, distribution and application topics
Gintarė Garnytė, Dalius Miežinis

Santrauka
The survey is anued at disclosing computer-based resources of art and music, the ways, tendences of their usage; discussing major problems of publishing and spread of art and music works as well as considering the main rules regulations on copyright protection of art works. The target of this paper is to lay emphasis on the main publication, distribution and application problems of computer-based art informatikon resources.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy