[1]
Petkus T., Kurasova O. and Ciunel I. 2016. Forecasting teacher demand. Information & Media. 72, (Jan. 2016), 130-138. DOI:https://doi.org/10.15388/Im.2015.72.9225.