(1)
Jastiuginas S. Integralus Informacijos Saugumo Valdymo Modelis. IM 2012, 61, 07-30.