(1)
Kavaliauskienė V.; Drūteikienė G. Vadovo Reputacija: Esmė Ir Pagrindiniai Elementai. IM 2012, 61, 71-82.