(1)
Adomavičiūtė D.; Mackevičius J. Muitinės Audito Organizavimas Ir Jo Tobulinimo galimybės. IM 2012, 62, 81-96.