(1)
Pečeliūnaitė A. „Debesų“ Technologijos šiuolaikinėje Bibliotekoje. Elektroninės Skaityklos. IM 2013, 64, 113-132.