(1)
Rudžionienė J.; Lašinytė I. Informacijos Paslaugos neįgaliesiems: Informacinės Prieigos Organizavimas Danijoje. IM 2011, 57, 39-54.