(1)
Matkevičienė R. Rizikos Komunikacija Lietuvos Prezidentų inauguracinėse Kalbose. IM 2011, 55, 71-81.