(1)
Gudas S.; Kalibataitė G. Įmonės Metaduomenų Modelio Formavimas Remiantis Veiklos Modeliu. IM 2010, 54, 17-43.