(1)
Matkevičienė R. Disertacija Apie Elektroninių Informacijos išteklių Valdymą Lietuvos akademinėse Bibliotekose. IM 2008, 46, 156-160.