(1)
Rutkauskienė U. Viešųjų Bibliotekų Poveikio Vertinimas. IM 2008, 46, 84-101.